gift icon Korting bij 4 of meer producten

Hoe speelt hechting een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen?

Red Tag

Gehechtheid cruciale rol in de ontwikkeling

Hoe speelt hechting een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen?

Vanaf de geboorte tot de leeftijd van drie jaar maken de hersenen van een kind de sterkste groei door, door psychomotorische vaardigheden, taal en cognitieve functies zoals aandacht en leren.

De architectuur van de hersenen bestaat uit miljarden verbindingen tussen individuele neuronen in meerdere delen van de hersenen. Deze verbindingen maken snelle communicatie mogelijk tussen neuronen die betrokken zijn bij verschillende functies. Tijdens deze periode is het proces van myelinisatie op zijn plaats.  Dit houdt in dat de axon van elk neuron wordt bedekt met een vettige laag, myeline genaamd, die het neuron beschermt en het helpt om signalen efficiënter te geleiden.

Eerst worden neuronale verbindingen gevormd, gevolgd door complexere circuits die de zuigeling in de loop van de tijd tot meer geavanceerde vermogens zullen leiden.

De omstandigheden en ervaringen waaraan jonge kinderen in deze periode worden blootgesteld, vormen de zich ontwikkelende hersenen. De relaties tussen baby's en hun verzorgers vormen een sterke basis voor de sociale en emotionele ontwikkeling en het leren in de toekomst. Zonder betrouwbare en passende zorg kan de architectuur van de hersenen worden veranderd en het leren op gedrags- en emotioneel gebied negatief worden beïnvloed.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingsstadia van baby's en jonge kinderen?

Geboorte tot 9 maanden

Tijdens deze vroege levensfase richten baby's zich op het versterken van de band met hun verzorgers. Zij onderhouden veilige relaties met hun ouders en het voortdurende proces van interactie en synchronisatie tussen de volwassene en de baby in een wederzijdse relatie (stem, gezichtsuitdrukking, gebaren, woorden) is van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van de hersenen.

Zuigelingen gebruiken deze percepties om een eerste verwerkingskader te creëren voor hoe ze met anderen moeten omgaan. Met andere woorden, de kwaliteit van stimulering, verzorging en interactie in antwoord op de behoeften van zuigelingen zijn kritische factoren die de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden.

Onderzoek heeft aangetoond dat relaties een voorwaarde zijn voor toekomstige emotionele en sociale competentie, alsook voor de verwerving van taal- en motorische vaardigheden.

9 tot 18 maanden

De communicatie en motoriek van baby's verbeteren aanzienlijk in deze periode. Baby's gaan van brabbelen over op het spreken van hun eerste woordjes. De woorden die ze van volwassenen horen, stimuleren de taalontwikkelingswegen in de hersenen. Deze fase is ook een belangrijke emotionele fase, omdat baby's verlatingsangst beginnen te krijgen en een gevoel van "zelfbewustzijn", het herkennen van zichzelf als individu.

18 maanden tot 3 jaar

Intellectueel gezien houden kinderen kort ideeën in hun hoofd, spelen rollenspellen en zijn steeds beter in staat hun aandacht te richten op mensen en voorwerpen. Hun gebruik van gesproken taal neemt toe naarmate ze sneller leren: een peuter van 18 maanden zal ongeveer 20 woorden gebruiken. Tegen de leeftijd van 3 jaar kunnen ze woorden rangschikken in gestructureerde zinnen van 3-4 woorden.

Peuters ontwikkelen ook perceptuele en motorische vaardigheden die hen in staat stellen te bewegen, te rennen en te klimmen, waardoor ze een groeiend besef van zelfbeheersing ervaren.

Deze opkomende vaardigheden beïnvloeden hun vermogen om hun sociale omgeving te verkennen en leiden tot een groter gevoel van onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Tijdens deze periode stellen de dagelijkse ervaringen van peuters hen in staat hun sociale omgeving te herkennen, hun impulsen en emoties te beheersen, en de regels van hun gezin en hun kleuterschool te leren kennen en zich daaraan aan te passen.

Het schadelijke effect van toxische stress op de ontwikkeling van zuigelingen

De architectuur van de hersenen wordt in verband gebracht met de vorming van onderliggende circuits die verband houden met specifieke bekwaamheden. Kortstondige en gematigde stressreacties kunnen de ontwikkeling van de zuigeling bevorderen, terwijl toxische stress gepaard gaat met een sterke en langdurige activering die tot een fysiologische reactie leidt.

Giftige stress in het vroege leven wordt in verband gebracht met effecten op het zenuwstelsel en stresshormoonsystemen die ontstekingen in het lichaam kunnen veroorzaken en schade kunnen toebrengen aan de zich ontwikkelende hersenarchitectuur.

Deze blootstelling aan chronische tegenspoed in het vroege leven kan leiden tot langdurige gezondheidsproblemen die van invloed zijn op leren, gedrag en lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Onderzoek heeft aangetoond dat de ontwikkeling van de hersenen en ervaringen in het vroege leven de bouwstenen zijn van toekomstige emoties en functionele vaardigheden, zoals werk, geheugen, mentale flexibiliteit en zelfbeheersing.

Tot slot spelen ouders en verzorgers een sleutelrol bij de ontwikkeling van deze vaardigheden en bij de kansen voor baby's en jonge kinderen om te groeien en hun vaardigheden te verbeteren op de veilige plaatsen waar zij leven, leren en spelen. Hier zijn enkele manieren waarop volwassenen kinderen kunnen helpen effectieve emotionele en functionele vaardigheden te ontwikkelen:

  • Voorzien in hun fysieke en ontwikkelingsbehoeften gedurende de eerste levensfasen (voeding, slaap, verzorging).
  • Ervaringen aanmoedigen die de emotionele, sociale, cognitieve en fysieke ontwikkeling bevorderen (spelen, ontdekken, interactie).
  • Geleidelijk de complexiteit van het leren te verhogen en herhaalde oefening van vaardigheden gedurende het hele leven op te nemen, om hen te helpen onafhankelijk te worden in hun leren en vaardigheden.
  • Maak ruimte en tijd vrij voor creativiteit, leren en beweging.
  • Een veilige omgeving bieden, hen beschermen tegen toxischer stress of ongunstige omstandigheden.

 

Bron: BINC-Genève Foundation

Binc geneve nutrition and care

De BINC-Genève Foundation - Biostime Institute for Nutrition and Care - is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het promoten van onderzoek op het gebied van de gezondheid van moeders en kinderen.

Lees meer.

Belangrijke informatie

Borstvoeding is voor zuigelingen de beste voeding.

Raadpleeg altijd je consultatiebureau of arts voor je overgaat op (gedeeltelijke) flesvoeding.

IK HEB HET BEGREPEN